Menu
Menu

Juhana

ICT

Juhana arvostaa RD Velhon joustavuutta, asiantuntemusta ja monipuolisuutta. Juhana Suurnäkki on kokenut ICT-alan ammattilainen, jonka erikoisosaamisena ovat tietojärjestelmien suunnittelu, toiminnan ja teknologian yhteensovittaminen, laajat käyttöönottohankkeet sekä tietojärjestelmien tietoturvavalmistelut ja auditoinnit.

Juhana toimii RD Velholla älykkään liiketoiminnan ja tiedon hyödyntämisen osa-alueella, jossa voi hyödyntää laajasti kokemusta asianhallinnasta, tietoturvasta, ohjelmistokehityksestä sekä testauksesta. ”Toimin tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä”, Juhana kertoo. Tulkkina oleminen edellyttää teknologioiden ja muiden teknisten asioiden sekä asiakkaiden organisaatiokulttuurin, toimintatapojen ja tilanteiden ymmärtämistä.

Juhana arvostaa RD Velhon joustavia puitteita tehdä asiakkaan kannalta hyödyllisiä asioita. RD Velholla työtä helpottaa se, että on monta eri ”viitekehystä”, joiden mukaan voi lähteä hakemaan ratkaisua. ”Aina on jotain uutta, mitä soveltaa ja sovittaa asiakkaan tarpeisiin. Yhdellä tavalla ei pysty kaikkea ratkaisemaan”, Juhana kiteyttää.

Sosiaali- ja terveysalan projektit ovat haastavia, mutta palkitsevia

Sosiaali- ja terveysalan ympäristö on erittäin mielenkiintoinen ja vaativa. Vaikka projektien hallinta ja eteenpäin vieminen voikin olla haastavaa, Juhana kertoo työtehtävien olevan mieluisia. Tärkeintä Juhanan mielestä on pitää tavoite kirkkaana mielessä, sillä taktiikka ja toteutustapa saattaa muuttua nopeastikin. Palkitsevinta on nähdä ideoiden toteutuvan. Asiakkaan jatkoyhteydenotot projektien jälkeen, kertovat, että ”tietää tehneensä jotain hyvin, jos palveluita halutaan lisää”, Juhana kertoo.

Juhana kuvailee, että RD Velholla on monella tapaa saman henkistä porukkaa, mutta ei liian yhdestä puusta. "Hienoa on se, että jokaiselta löytyy jotain sellaista, mistä voi itse oppia koko ajan lisää”, Juhana kertoo.